Bc. Aneta Novotná

Bakalářská práce

Vývoj a správa obecného a středního školství v Králíkách do roku 1976

The Development and Administration of Elementary and High Schools in Králíky to 1976.
Anotace:
Cílem této bakalářské diplomové práce je zmapovat vývoj obecného a středního školství ve východočeském městě Králíky do roku 1976 z pohledu školské státní správy. Práce je koncipována do dvou částí. V první části je zpracován vývoj a správa školství v českých zemích podložená legislativou a dostupnou odbornou literaturou za sledované období. V druhé části je zmapován vývoj obecného a středního školství …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to monitor the development of primary and secondary education in the East Bohemian Králíky until 1976, from the perspective of educational administration. The work is divided into two parts. The first part concerns the development and administration of education in the Czech country supported with the legislation and available scientific literature for this period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta