Theses 

Vývoj a správa obecného a středního školství v Králíkách do roku 1976 – Bc. Aneta Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Aneta Novotná

Bakalářská práce

Vývoj a správa obecného a středního školství v Králíkách do roku 1976

The Development and Administration of Elementary and High Schools in Králíky to 1976.

Anotace: Cílem této bakalářské diplomové práce je zmapovat vývoj obecného a středního školství ve východočeském městě Králíky do roku 1976 z pohledu školské státní správy. Práce je koncipována do dvou částí. V první části je zpracován vývoj a správa školství v českých zemích podložená legislativou a dostupnou odbornou literaturou za sledované období. V druhé části je zmapován vývoj obecného a středního školství ve městě Králíky z pohledu školské správy.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to monitor the development of primary and secondary education in the East Bohemian Králíky until 1976, from the perspective of educational administration. The work is divided into two parts. The first part concerns the development and administration of education in the Czech country supported with the legislation and available scientific literature for this period. The second part maps the development of primary and secondary education in the town Králíky from the perspective of educational administration.

Klíčová slova: Dějiny školství, druhy škol, školská správa, Králíky, 1850–1976. History of schools, types of schools, educational administration, 1850–1976.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:45, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz