Theses 

Obchodní strategie společnosti CEE Logistic a.s. – Samuel Bartek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management obchodu

Samuel Bartek

Bakalářská práce

Obchodní strategie společnosti CEE Logistic a.s.

Business strategy of CEE Logistics a.s.

Anotace: Cílem práce bylo zanalyzovat dosavadní aktivity společnosti CEE logistics a.s. a navrhnout obchodní doporzčení k dosažení stabilního růstu. Teoretická část se sosutředila na základy tvorby firemních strategií. Jednotlivé postupy a některé druhy strategií a jejich segmentace. Dále byl popsán system CRM a marketing mix. V praktické časti byla využita PESTLE analýza na zhodnocení makroekonomického trhu v kterém firma figuruje. Změny v logistickém trhu a její implikace pro společnost CEE Logistics a.s. V interní anlýze byly z vyhodnocení dosavadních aktivit CEE logistics a.s. se zaměřením na obchodní oddělení. Na závěr práce byly navrhnuty tři řešení pomocí SWOT analýzy. Jednp z nich bylo navrženo jako nejlepší varianta řešení.

Abstract: The aim of the work was to analyze the current activities of CEE logistics a.s. and to design a business strategy to achieve steady growth. The theoretical part was based on the creation of company strategies. Individual practices, some types of strategies and their segmentation were mentioned. In addition, the CRM system and the marketing mix were described. In the practical part, PESTLE analysis was used to assess the macroeconomic market in which the company operates. Changes in logistics market were analyzed and its implications for CEE Logistics a.s. were are described. In the internal analysis part of the thesis, the existing activities of CEE logistics a.s. were also analyzed and evaluated, with a focus on the sales department. At the end of the thesis three solutions were proposed using SWOT analysis. One of them was chosen as the best solution.

Klíčová slova: logistika, konkurenčníhí výhoda, CRM, 4C, 4P, Strategie, obchod

Keywords: Strategy, CRM, 4P, 4C, Business, Logistics, PESTLE, SWOT, Company culture

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Martina Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.savs.cz/zp/5621 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.savs.cz/zp/5621/priloha/2239 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.savs.cz/zp/5621/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.savs.cz/zp/5621/posudek/oponent/4368 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
advisorReview advisorReview
refereeReview refereeReview
appendix appendix
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:01, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz