Theses 

Senior jako příjemce příspěvku na péči – Miroslava Čížková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Miroslava Čížková

Diplomová práce

Senior jako příjemce příspěvku na péči

A Senior as the Recipient of the Care Contribution

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou koncepce a využíváním příspěvku na péči se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Vymezuje problematiku příspěvku na péči v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů a jeho realizaci v České republice. Teoretická část se věnuje vysvětlení užitých pojmů jako je stáří, stárnutí, soběstačnost, potřeby seniorů a charakterizuje sociální dávku – příspěvek na péči. Závěr teoretické části nastiňuje možnosti různých forem zajištění péče o seniora.Cílem praktické části je zjistit, jak vnímají příspěvek na péči sociální pracovníci pověřených obecních úřadů, kteří tuto agendu zabezpečují, a jak příspěvek na péči vnímají příjemci příspěvku – senioři. Ke zjišťování byla použita kvalitativní výzkumná strategie – polostrukturovaný rozhovor se seniory, kteří pobírají příspěvek na péči a sociálními pracovnicemi na pověřených obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Výzkum je doplněn technikou analýzy dokumentů a pozorováním. Závěr práce popisuje spokojenost seniorů s přiznáním příspěvku. Senioři oceňují možnost nákupu služeb, možnost odměnit pečující osobu a zejména možnost setrvávat v přirozeném prostředí. Popisuje zkušenosti sociálních pracovníků a jejich návrhy na změny současné právní úpravy.

Klíčová slova: senior, příspěvek na péči, soběstačnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: Zuzana Truhlářová
  • Oponent: Olga Sovová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:32, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz