Mgr. Pavlína Linková

Advanced ('rigorózní') thesis

Konstrukce účasti sociálních pracovníků na utváření identity oboru sociální práce v moderních a postmoderních podmínkách

Structure of Social Workers Participation in Shaping the Identity of the Social Work Field in Modern and Postmodern Conditions
Abstract:
V rigorózní práci se zabývám konstrukcí utváření identity oboru sociální práce sociálními pracovníky s ohledem na moderní a postmoderní společenský kontext. Na základě mojí mnohaleté praxe v oboru sociální práce a častými kontakty s ostatními sociálními pracovníky jsem se často zabývala otázkou, co znamená pro sociální pracovníky obor sociální práce, co si pod tímto pojmem představují a zda sami aktivně …more
Abstract:
In my rigorous thesis I deal with the construction of identity formation in the field of social work by the social workers with regards to the modern and postmodern social context. Based on many years of my own experience in social work and frequent contacts with other social workers, I often dealt with the question of what the social work means for the social workers, what their picture of that concept …more
Abstract:
ther they actively look for ways and means to participate in the process of shaping the identity of the field of social work. In my rigorous thesis I try to find out whether the social workers participate in shaping the identity of the field of social work by themselves and if so, whether the way they do it, can be identified with the ways of participation in the institutionalization of the social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2019
  • Reader: prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D., doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií