Lucie KUBKOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti uplatnění absolventů oboru sociální práce na trhu práce v daném regionu

Possibilities of Applying for Graduates in the Field of Social Work in the Labor Market in a Given Region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění absolventů oboru sociální práce na trhu práce na Berounsku. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou na Berounsku možnosti uplatnění pro absolventy oboru sociální práce. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. Teoretická část je zaměřena na definování …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the possibilities of applying for graduates in the field of social work in the labor market in the Beroun region. The aim of the bachelor's thesis is to find out possibilities of applying for graduates in the field of social work in the Beroun region. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical one. The theoretical part has four chapters, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Vlastimila Urbanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBKOVÁ, Lucie. Možnosti uplatnění absolventů oboru sociální práce na trhu práce v daném regionu. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jlkyc6 jlkyc6/2
12. 8. 2020
Složky
Soubory
Bulánová, L.
13. 8. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.