Bc. David Bakrlík

Master's thesis

Modelování dat charakterizující virtuální server pomocí SVM

Modelling of data characterizing a virtual server by SVM
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro klasifikaci dat z naměřených hodnot chybových stavů virtuálního webového serveru Portal a databázového serveru Oracle Univerzity Pardubice. Cílem předložené práce je sestavení modelu, který s maximální možnou přesností klasifikuje data do tříd, které reprezentují možné chybové stavy serverů. Klasifikace je provedena metodou učení s učitelem pomocí neuronových …more
Abstract:
This thesis describes the design of model for data classification from measured values of error states virtual Portal web server and database server Oracle to University of Pardubice. The aim of this work is to build a model with the greatest possible accuracy classifies data into classes that represent the possible error conditions servers. Classification is performed by supervised learning, using …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bakrlík, David. Modelování dat charakterizující virtuální server pomocí SVM. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní