Bc. David Bakrlík

Diplomová práce

Modelování dat charakterizující virtuální server pomocí SVM

Modelling of data characterizing a virtual server by SVM
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem modelu pro klasifikaci dat z naměřených hodnot chybových stavů virtuálního webového serveru Portal a databázového serveru Oracle Univerzity Pardubice. Cílem předložené práce je sestavení modelu, který s maximální možnou přesností klasifikuje data do tříd, které reprezentují možné chybové stavy serverů. Klasifikace je provedena metodou učení s učitelem pomocí neuronových …více
Abstract:
This thesis describes the design of model for data classification from measured values of error states virtual Portal web server and database server Oracle to University of Pardubice. The aim of this work is to build a model with the greatest possible accuracy classifies data into classes that represent the possible error conditions servers. Classification is performed by supervised learning, using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bakrlík, David. Modelování dat charakterizující virtuální server pomocí SVM. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě