Bc. Martin Mráz

Diplomová práce

Use of continuous integration in web application development

Use of continuous integration in web application development
Anotace:
Práce je zaměřena na vývoj webové aplikace založený na continuous integration. Je představen soubor nástrojů, který je možno využít k implementaci procesů continuous integration. Je podrobněpředstaven vývoj lifestyle magazínu Proženy.cz založený na agilních technikách a continuous integration včetně zhodnocení kvalitativních výsledků. V závěru je nastíněn očekávaný vývoj continuous integration.
Abstract:
The thesis is focused on a web application development based on the continuous integration. The set of tools for the implementation of the continuous integration is introduced and reviewed. The development of the lifestyle magazine Proženy.cz based on the continuous integration and agile techniques is analyzed in detail reflecting the quality improvement. The expected evolution of the continuous integration …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky