Bc. Jana BUŠINOVÁ

Diplomová práce

Projekt hodnocení finanční výkonnosti podniku PAPCEL, a. s.

Project of the performance rating of the join stock company PAPCEL.
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je na základě klasických a moderních přístupů zhodnotit finanční výkonnost společnosti PAPCEL, a. s. a navrhnout vhodný systém měření finanční výkonnosti. V první části práce jsou nastíněna teoretická východiska. Druhá část práce je věnována analýze a zhodnocení finanční výkonnosti pomocí tradičních měřítek a vypracování projektu hodnocení finanční výkonnosti s využitím moderních …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to evaluate financial performance rating of the join stock company PAPCEL on the basis of traditional and modern conception and to suggest the suitable system of measuring financial performance rating. Theoretical principles are outlined in the first part of the thesis. The second part is pursued to analyse and performance rating with using traditional conceptions and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15881

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUŠINOVÁ, Jana. Projekt hodnocení finanční výkonnosti podniku PAPCEL, a. s.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance