Bc. Marek Przybyla

Bakalářská práce

Hospodářské a sociální poměry poddaných Těšínské komory v 17. a 18. století na příkladu vesnice Guty

Economic and Social Situation of Subjects of Teschener Kammer in 17. and 18. Century (Example of Village Guty
Anotace:
Práce je sondou do hospodaření poddaných s financemi a nemovitostmi na Těšínském Slezsku. Hlavní pozornost byla věnována zápisům pozemkových knih vedených v letech 1598 až 1799 ve vsi Guty, která se nachází v podhůří Beskyd. Výsledky pak byly porovnány s podobně zaměřenými výzkumy z jižní a východní Moravy.
Abstract:
Work is a probe into managing of Tešín Duchy´s objects with finances and dead stock. The main source-book is the register of real property with the sales records from the years 1598-1799.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie