Bc. Tomáš Krim

Bakalářská práce

Taktika výslechu při vyšetřování hospodářské kriminality

Interrogation tactics in the investigation of economic crime
Anotace:
Cílem mé práce jen vytvoření přehledu metod výslechu. Práce je rozčleněna do pěti hlavních kapitol, přičemž každá se zabývá nejrelevantnějšími tématy v dané oblasti. První kapitola práce popisuje obecné aspekty a otázky týkající se výslechu a výpovědi. Ve druhé části se věnuji významu důkladné přípravy. Třetí část se soustředí na vlastní taktiku výslechu. Čtvrtá a klíčová část práce se skládá z analýzy …více
Abstract:
The aim of my thesis is to describe the basic interrogation tactics. Given the scope of the topic itself focused mainly on issues of a situation where the person interviewed speaks falsely. Work has been divided into six chapters, each focused on the most important topics in the field.The first chapter of my thesis deals with general aspects and issues relating to interrogation and testimony. I examine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Tomica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání