Bc. Jaromír KOVAŘÍK

Diplomová práce

Projekt optimalizace procesů zákonného zdravotního pojištění dle Nařízení EU ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

Project of process optimalization of statutory health insurance according to the EU directive in Vseobecna zdravotni pojistovna CR
Anotace:
Česká republika se 1.5.2004 stala členským státem Evropské unie. Členství v této společnosti evropských státu s sebou přináší i změnu v zajišťování našich nároků na zdravotní péči při pobytu ve státech Evropské unie a zemích Evropského hospodářského prostoru. Do 30.4.2004 se veřejné zdravotní pojištění řídilo právními předpisy České republiky. Od vstupu České republiky do Evropské Unie se veřejné zdravotní …více
Abstract:
The Czech Republic entered EU on 1. 5. 2004. The membership in the community of European countries brings also the change in ensuring of our claim for the health care during the stay in the countries of European Union and in the countries of European economic area. The public health insurance conformed to the legal regulations of the Czech Republic up to 30. 4. 2004. Since the entrance of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2005
Zveřejnit od: 13. 5. 2005
Identifikátor: 1229

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2005
  • Vedoucí: doc. Ing. Ludmila Hromková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVAŘÍK, Jaromír. Projekt optimalizace procesů zákonného zdravotního pojištění dle Nařízení EU ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.