BcA. Pavel Mašek

Diplomová práce

Problematika digitálních projekcí a projektorů z pohledu kameramana

1. Theoretical Part: Issues of Digital Screenings and Projectors from the Perspective of a Director of Photography. 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 20 mins., director of photography
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na shrnutí nejčastějších moţností projekcí audiovizuálního díla, jejich technologickému řešení a vlivu na výsledný obraz. Kaţdá část obsahuje i doporučení pro kameramany, jak mohou přizpůsobit natáčení určené pro daný typ obrazovky a zařízení.
Abstract:
This thesis is focused on the summary of the most often options of projections of audiovisual work, their technology solution and their impact to the final image. Every part contains recommendation for cameramen how customize their work for every kind of screen and device.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Juraj Fandli

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mašek, Pavel. Problematika digitálních projekcí a projektorů z pohledu kameramana. Zlín, 2015. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe