Bc. Nelly Číhalová Kočarjan

Diplomová práce

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví

Human Resources Management in the Hospitality
Anotace:
ČÍHALOVÁ KOČARAN, Nelly. Řízení lidských zdrojů v hotelnictví. [Diplomová práce], Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. Počet stran 88 Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů v hotelnictví. Cílem je poskytování kvalitní informace o daném tématu, analyzování a porovnávání jednotlivých personálních činností vybraných hotelů a vypracování návrhů na zlepšení jejich řízení lidského kapitálu. V teoretické …více
Abstract:
ČÍHALOVÁ KOČARAN, Nelly. Human Resource Management in Hospitality. [Master´s Dissertation], The Institute of Hospitality Management. Prague: 2018. 88 pages The thesis deals with the management of human resources in the hospitality industry. The aim is to provide high quality information on the topic by analyzing and comparing individual personnel activities of selected hotels and developing proposals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/cxhgq/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Dr. Petr Krajáč, PhD.
  • Oponent: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze