Bc. Lucia Steranková

Diplomová práce

Analýza poskytnutia hypotekárneho úveru pre klienta

Analysis of real – estate credit grant for client
Abstract:
Presented diploma thesis is focused on the analysis of the mortgage loan for a client. A mortgage loan is a long-term loan that is intended for investment in real estate. Nowadays there is one of the sources of funding for housing. The work is divided into three chapters. The first chapter in the theory level the issue of mortgage banking and mortgage. The second chapter focuses on the analysis of …více
Abstract:
Predkladaná diplomová práca je zameraná na analýzu poskytnutia hypotekárneho úveru pre klienta. Hypotekárny úver je dlhodobým úverom, ktorý je určený na investície do nehnuteľnosti. V súčasnosti predstavuje jeden zo zdrojov financovania bývania. Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola v teoretickej rovine spracováva problematiku hypotekárneho bankovníctva a hypotekárneho úveru. Druhá kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK