Bc. Lucie Jarošová

Master's thesis

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkonnost zaměstnanců ve firmě

Motivation tools and their impact on work performance of employees in the company
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na motivaci zaměstnanců ve firmě a její vliv na produktivitu práce. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením a definováním základních pojmů z oblasti motivace. Analyzuje motivační teorie a sleduje jejich vliv na motivaci zaměstnanců. Dále se zabývá zdroji, nástroji a procesem motivace, motivačním profilem a závislostí výkonu …more
Abstract:
The Diploma thesis describes the motivation of employees in the company and its influence on the productivity of work. It is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part deals with defining, basic concepts of motivation. It focuses on motivational theories and their influence on motivation of employees. It also deals with resources, tools and the motivation process, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní