Bc. Lucie Jarošová

Master's thesis

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkonnost zaměstnanců ve firmě

Motivation tools and their impact on work performance of employees in the company
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na motivaci zaměstnanců ve firmě a její vliv na produktivitu práce. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením a definováním základních pojmů z oblasti motivace. Analyzuje motivační teorie a sleduje jejich vliv na motivaci zaměstnanců. Dále se zabývá zdroji, nástroji a procesem motivace, motivačním profilem a závislostí výkonu …viac
Abstract:
The Diploma thesis describes the motivation of employees in the company and its influence on the productivity of work. It is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part deals with defining, basic concepts of motivation. It focuses on motivational theories and their influence on motivation of employees. It also deals with resources, tools and the motivation process, the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní