Filip VIESNER

Bachelor's thesis

Kvalifikační předpoklady zaměstnanců záchranné služby pro výkon povolání

Qualification presumptions Emergency medical service's employees for the achievement of the career
Abstract:
Předpoklady a samotné získání kvalifikace zaměstnanců zdravotnické záchranné služby pro výkon povolání je v současné době hodně diskutované téma. To se děje hlavně díky mnohým legislativním změnám ve snaze přiblížit náš systém záchranných služeb systému západoevropských států. Ve své práci se proto zaměřuji na současné legislativní podmínky získání kvalifikace jednotlivých členů výjezdových skupin …more
Abstract:
Presumtions and obtaining qualification itself of EMS?s employees for achievement of their career is a very discussed topic. It is happening due to a lot of changes in legislature with effort to bring our emergecy systems near to the systems in west-europien countries. So in my thesis I intent on current legislative conditions how can the members of the crew obtain the qualifacation, basic fields of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2008
Accessible from:: 30. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2008
  • Supervisor: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VIESNER, Filip. Kvalifikační předpoklady zaměstnanců záchranné služby pro výkon povolání. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2008

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta