Bc. Lucie Bohdalová

Master's thesis

Gendering Policies' Actors in NATO Missions in Afghanistan from the Policy Paradox Perspective

Gendering Policies' Actors in NATO Missions in Afghanistan from the Policy Paradox Perspective
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je odpovědět na výzkumnou otázku, jaké jsou argumenty zaměstnanců NATO pro podporu, nebo oponenturu vůči implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325, jejíž schválení v roce 2000 svým způsobem odstartovalo implementaci politik rovných příležitostí žen a mužů napříč mezinárodními institucemi, NATO nevyjímaje. Práce se zabývá pohledy zaměstnanců NATO, kteří byli …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to answer the question on what are the arguments of NATO personnel to support or oppose the implementation of UNSCR 1325 in ISAF and Resolute Support Mission in Afghanistan. Secondarily, the thesis focuses on how military and civilian NATO personnel perceive the process of the UNSCR 1325 implementation and how the process of the implementation of UNSCR 1325 in ISAF and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií