Evgenia Andreyuk

Master's thesis

Motivation and organizational commitment levels of Information Technology workforce

Úroveň motivace a závazku vůči organizaci IT pracovníků
Abstract:
Pracovní motivace je podstatným tématem v pracovní a organizační vědě ve všech oborech, včetně Informačních Technologiích, jelikož motivovaní zaměstnanci představují v současné konkurenční ekonomice jednoznačnou výhodu. Cílem této diplomové práce je prozkoumat úroveň motivace a faktory ovlivňující motivace zaměstnanců v oblasti IT a objasnit, zda je jejich motivace ovlivněna kulturou a závazkem k jejich …more
Abstract:
Work motivation is an essential topic in work and organizational science in all the fields, including Information Technology field, since motivated employees represent a definite advantage in today's competitive economy. This thesis aims to gain insights into motivation level and factors influencing motivation of employees in IT field and to reveal if their motivation is influenced by culture and commitment …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 2020
  • Supervisor: Michal Doležel
  • Reader: Zdeněk Smutný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81116