Vladimír Falada

Diplomová práce

Vývoj softwarové aplikace pro infromační systém outsourcingové firmy Certicon a.s.zabývající se vývojem softwarových a hardwarových řešení

Anotace:
Práce se týká informačního systému společnosti Certicon a.s., která se zabývá vývojem HW a SW a outsourcingem. Úvodní část je věnována vysvětlení základních pojmů, které souvisí s informačními systémy, vývojem softwaru a dalšími prostředky použitými v praktické části diplomové práce. Druhá část je zaměřena na popis současného systému, na němž je založena následná analýza systému. Na základě analýzy …více
Abstract:
This master thesis is aimed on information system of company Certicon which develops hardware and software solutions and outsourcing its workers to another companies. Basic terms that are connected to information systems, software development and other features that are used in practical part of theses are described in first part of theses. Second part describes current system and it is a base for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií