Kristýna NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Obsahová analýza časopisů určených pro předškolní věk s přihlédnutím k požadavkům vzdělávání vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání

Content analysis of magazines for preschool age with regard to requirements of education defined in the Framework education program for preschool education
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá obsahovou analýzou časopisů, které jsou určeny pro děti předškolního věku. První kapitola teoretické části je věnována Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání a jeho provázaností s časopisy pro děti. V druhé kapitole je přiblížen dětský časopis z pohledu média a třetí kapitola se zabývá historií české časopisecké tvorby pro děti. Praktická část obsahuje …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with the content analysis of magazines for preschool age. The first chapter of the Theoretical part is devoted to the Framework education program for preschool education and its coherence with magazines for children. The second chapter describes the children's magazine from the perspective of media and the third chapter deals with the history of czech magazines for children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jana Bartoňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Kristýna. Obsahová analýza časopisů určených pro předškolní věk s přihlédnutím k požadavkům vzdělávání vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uc9zrd uc9zrd/2
4. 4. 2012
Složky
Soubory
Marklová, E.
5. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.