Bc. Šárka Hálová

Diplomová práce

Repair in English language teaching in Czech secondary schools

Repair in English language teaching in Czech secondary schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem oprav a chyb ve výuce angličtiny jakožto cizího jazyka na českých středních školách. První část této práce prezentuje dosavadní zjištění teoretiků a výzkumníků z oblasti vzdělávání. Tato část práce se zabývá i konverzační analýzou, metodou použitou v praktické části diplomové práce. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké praktiky používají účastníci výuky k opravě …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the phenomena of error and repair in teaching English as a foreign language in Czech secondary schools. The first part of this thesis presents the already existing findings of theorists and researchers in the educational field. This part of the thesis also deals with the conversation analysis, the method applied in the practical part of this diploma thesis. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta