Bc. Petra Salačová, DiS.

Bakalářská práce

Základní povinnosti při hospodaření s majetkem územních samosprávných celků

Basic Responsibilities in Managing the Property of Local Government Units
Anotace:
Bakalářská práce na téma Základní povinnosti při hospodaření s majetkem územních samosprávných celků se zabývá jednotlivými povinnostmi, které v této souvislosti vyplývají z platné právní úpravy pro obce a kraje na území České republiky. Vlastní práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou vymezeny základní a související pojmy k tématu práce vč. ústavního a zákonného postavení územních samosprávných …více
Abstract:
Thesis on The Basic Responsibilities in Managing the Property of Local Government Units deals with different obligations that are in this regard under the current legislation for municipalities and regions in the Czech Republic. The Thesis is divided into three parts. The first part defines the basic and related concepts to the topic, incl. constitutional and legal position of local governments. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta