BA Zdeněk FEKAR

Master's thesis

Význam public relations v integrované marketingové komunikaci a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů komunikace

The importance of public relations in integrated marketing communications and its impact on efficiency of other communication tools
Abstract:
Tématem této práce je význam public relations v integraci marketingových komunikací a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů marketingových komunikací. V teoretické části na základě literární rešerše hledám odbornou oporu pro realizaci marketingového průzkumu na dané téma. V praktické části analyzuji informace získané dotazníkovým šetřením mezi předními českými firmami a následně zjištěné skutečnosti …more
Abstract:
The topic of this thesis is the importance of public relations in the integration of marketing communications and its influence on the effectiveness of other marketing communications tools. Based on bibliographic search, in the theoretical part I look for expert support for carrying out marketing research on the given subject. In the practical part I analyse information obtained by means of a questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2011
Identifier: 18519

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FEKAR, Zdeněk. Význam public relations v integrované marketingové komunikaci a jeho vliv na efektivitu dalších nástrojů komunikace. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe