Bc. František ŠLAPÁK

Bakalářská práce

Porovnání technologických a ekonomických aspektů spalování a skládkování komunálního odpadu

Comparison of technological and economical aspects of incineration and landfilling of municipal waste
Anotace:
Hlavním účelem této práce bylo porovnání dvou různých způsobů odstraňování komunálního odpadu. Srovnávány byly aspekty ekonomické a technologické. Údaje, ze kterých práce vychází pocházejí z konkrétních provozů na odstraňování odpadů. Provozovatelé obou zařízení byli velmi ochotní a poskytli mi většinu informací bez problému. Vzhledem k firemnímu tajemství jsem se však nedostal ke všem, o kterých jsem …více
Abstract:
The main purpose of this work was comparison two different methods of eliminating of domestic refuse. Compared were the economic and technological aspects. Informations which is the work based on, comes from a specific waste workplaces. The agents of both facilities were very helpful and gave me without any problem most of the information. Cause of company's secrets, I did not get all of informations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠLAPÁK, František. Porovnání technologických a ekonomických aspektů spalování a skládkování komunálního odpadu. Most, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí