Lenka GAŠOVÁ

Bachelor's thesis

Rodina po rozvodu manželství

Family after a marriage divorce
Anotácia:
Ve své bakalářské práci se zabývám tématem Rodiny po rozvodu manželství. Má práce se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a části praktické. V teoretické části je nastíněna rodina a konflikty, které vedou k jejímu rozpadu. Podrobněji se dále zaměřuji na samotný rozvod manželství, na jeho příčiny a důsledky, a to zejména ve vztahu k dětem, k jejich reakcím a způsobům prožívání. Závěrem se zmiňuji …viac
Abstract:
This bachelor thesis focuses on post-divorce families. It consists of a practical and theoretical part. In the theoretical section, I discuss how conflicts may lead to the disintegration of a family. In detail, I focus on the divorce itself, its causes and repercussions, particularly with respekt to children, their reactions and a lived experience of a divorce. I conclude by addressing specific means …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zverejniť od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Hana Kubíčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAŠOVÁ, Lenka. Rodina po rozvodu manželství. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta