Ing. Petra Volfová

Bakalářská práce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie

The Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic and possibilities of utilizing financial resources from the Structural Funds of the European Union
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice čerpání finančních podpor ze strukturálních fondů Evropské unie. Popisuje možnosti čerpání finančních prostředků České republiky po vstupu do Evropské unie. Je zaměřena na čerpání finanční podpory z Evropského sociálního fondu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Abstract:
My bachelor paper devotes to problems of drawing the financial support from structural funds of the European Union. My paper describes possibilities of drawing financial resources in Czech Republic after its admission to the European Union. It targets the drawing the financial support from the European Social Fund at the Ministry of Education, Youth and Sports.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Oponent: PhDr. Marie Hamplová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní