Tomáš Chmelík

Bachelor's thesis

Analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném ubytovacím zařízení

Analysis of customers satisfaction in a selected accommodation facility
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality ubytovacích služeb ve vybraném hotelu. Teoretická část je zaměřena na cestovní ruch, problematiku spokojenosti zákazníka a specifika marketingu služeb v cestovním ruchu. Předmětem praktické části je analýza spokojenosti zákazníků zvoleného hotelu. Zdrojem informací pro analýzu spokojenosti s jednotlivými službami je provedené dotazníkové šetření, jakožto …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with evaluation of the quality of accommodation services in a selected hotel. The theoretical part is aimed at tourism, customer satisfaction issues and the specifics of marketing in tourism services. The main subject of the theoretical part is an analysis of customer satisfaction in the selected hotel. The source of information for the analysis of satisfaction with individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2018
  • Supervisor: Martin Luštický
  • Reader: Martin Musil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72443