Tomáš Chmelík

Bachelor's thesis

Analýza spokojenosti zákazníků ve vybraném ubytovacím zařízení

Analysis of customers satisfaction in a selected accommodation facility
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality ubytovacích služeb ve vybraném hotelu. Teoretická část je zaměřena na cestovní ruch, problematiku spokojenosti zákazníka a specifika marketingu služeb v cestovním ruchu. Předmětem praktické části je analýza spokojenosti zákazníků zvoleného hotelu. Zdrojem informací pro analýzu spokojenosti s jednotlivými službami je provedené dotazníkové šetření, jakožto …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with evaluation of the quality of accommodation services in a selected hotel. The theoretical part is aimed at tourism, customer satisfaction issues and the specifics of marketing in tourism services. The main subject of the theoretical part is an analysis of customer satisfaction in the selected hotel. The source of information for the analysis of satisfaction with individual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedúci: Martin Luštický
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72443