Aldar Tsybyktarov

Bakalářská práce

The Economic, Social and Cultural Development between the State of Israel and the Czech Republic

Ekonomický, společenský a kulturní rozvoj mezi Státem Izrael a Českou republikou
Anotace:
Cílem této práce je zhodnotit, zda-li mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem je přínosná pro obě země. První kapitola představuje základní demografický, geografický a ekonomický profil obou zemí. Další kapitola se věnuje historii vzájemné spolupráce těchto států. Ve třetí kapitole se zabývám ekonomickými ukazateli, například bilancí a strukturou obchodu nebo přímými zahraničními investicemi …více
Abstract:
The goal of the thesis is to evaluate whether the international cooperation between the State of Israel and the Czech Republic has enriched the two countries. The work introduces the involved countries in the first chapter and briefly describes the history of the Czech-Israeli cooperation in the second. Quantitative economic indicators such as the balance and structure of trade or foreign direct investments …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Pramod Dasan
  • Oponent: Ilya Bolotov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46215