Lenka Křikavová

Diplomová práce

Analýza hospodaření vybrané municipality

Financial management analysis of a selected municipality
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku hospodaření obcí. Jejím cílem je zhodnotit hospodaření obcí Vyškov a Blansko v letech 2015–2020, porovnat jej a poté navrhnout opatření, která by mohla vést k efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Zhodnocení rozpočtu je provedeno z hlediska příjmů a výdajů a na základě provedených analýz je možno konstatovat, že žádná z hodnocených obcí nevykazuje …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of municipal management. Its aim is to evaluate the management of the municipalities Vyškov and Blansko from 2015–2020, compare it and then propose measures that could lead to more efficient use of funds. The evaluation of the budget is made in terms of incomes and expenses and based on the analysis it can be stated that none of the evaluated municipalities shows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
  • Oponent: Radka Redlichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií