Lenka Křikavová

Master's thesis

Analýza hospodaření vybrané municipality

Financial management analysis of a selected municipality
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku hospodaření obcí. Jejím cílem je zhodnotit hospodaření obcí Vyškov a Blansko v letech 2015–2020, porovnat jej a poté navrhnout opatření, která by mohla vést k efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Zhodnocení rozpočtu je provedeno z hlediska příjmů a výdajů a na základě provedených analýz je možno konstatovat, že žádná z hodnocených obcí nevykazuje …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of municipal management. Its aim is to evaluate the management of the municipalities Vyškov and Blansko from 2015–2020, compare it and then propose measures that could lead to more efficient use of funds. The evaluation of the budget is made in terms of incomes and expenses and based on the analysis it can be stated that none of the evaluated municipalities shows …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
  • Reader: Radka Redlichová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií