Nikola NAJZAROVÁ

Master's thesis

La traduction commentée d'un texte non-littéraire du fran\c{c}ais au tcheque orientée sur la linguistique (traduction d'un extrait du livre "VANDELOISE, Claude (1986), L'Espace en fran\c{c}ais, Paris : Le Seuil.")

Commented Translation of a Non-literary Text from French into Czech Oriented on the Linguistics (Translation of an Extract of the Book "VANDELOISE, Claude (1986), L'Espace en français, Paris: Le Seuil.")
Abstract:
The present master thesis entitled ?Commented translation of a non-literary text from French into Czech oriented on linguistics? contains three parts. Our own translation of the text of the book L?espace en français written by Claude Vandeloise is in the first part of this work. The second part is focused on stylistic, syntactic and lexical analysis of the source text, but also describes the main problems …viac
Abstract:
Le présent mémoire de master intitulé ? La traduction commentée d?un texte non-littéraire du français au tch?que orientée sur la linguistique ? est composé de trois parties. Dans la premi?re partie de notre travail, nous trouvons notre propre traduction d?un texte du livre L?Espace en français qui est écrit par Claude Vandeloise. La deuxi?me partie se focalise sur l?analyse stylistique, syntaxique …viac
 
 
Jazyk práce: French
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zverejniť od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Iva Dedková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAJZAROVÁ, Nikola. La traduction commentée d'un texte non-littéraire du fran\c{c}ais au tcheque orientée sur la linguistique (traduction d'un extrait du livre "VANDELOISE, Claude (1986), L'Espace en fran\c{c}ais, Paris : Le Seuil."). Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Translation and Interpreting / French for Translation