Maksim Igoshin

Master's thesis

Digital Marketing Tools of Product Communication Strategy

Nástroje digitálního marketingu pro komunikační strategie produktu
Abstract:
Digitální marketing je relativně nová oblast marketingu, která má své vlastní nástroje, mechaniku a specifiku. Tato diplomová práce byla zaměřena na sběr a organizaci dat o nástrojích digitálního marketingu používaných k rozvoji komunikační strategie. Pro zkoumání implementace nástrojů digitálního marketingu a pro komunikační strategii byla vybrána společnost která působící v oblasti předškolního vzdělávání …more
Abstract:
Digital marketing is a relatively new sphere of marketing that obtains its own tools, mechanics and specifics. The master thesis under consideration was aimed at collecting and organizing data on the tools of digital marketing used for developing a communication strategy. For examining the implementation of digital marketing tools for communication strategy, a real-life company operating in the sphere …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2020
  • Supervisor: Květa Olšanová
  • Reader: Jaroslav Halík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81353