Bc. Marie Sejkorová

Master's thesis

Digitální technologie v životě matek na mateřské/rodičovské dovolené

Digital technology in mothers lives on maternal /paternal leave
Abstract:
Diplomová práce se zabývá digitálními technologiemi v životě matek na mateřské/rodičovské dovolené. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá rodičovstvím a specifiky mateřství v dnešní době, digitálními technologiemi a výchovou dětí v digitálním světě. V empirické části je popsána metodologie výzkumného šetření a následně interpretace analyzovaných dat. V závěrečné …more
Abstract:
The diploma thesis is dealing with digital technologies in mother‘s life during maternity/parental leave. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part is about a contemporary parenthood and maternity specifics, digital technologies and upbringing in a digital world. The empirical part describes a research methodology and an interpretation of analysed data. In …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta