Bc. Jana Štěpánová

Diplomová práce

Analýza veřejných zakázek malého rozsahu u vybrané obce

Analysis of small scale public contracts in selected municipalities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou veřejných zakázek malého rozsahu u obce Židlochovice. Tyto veřejné zakázky nejsou zadávány podle zákona, proto by obec měla mít zpracovaný kvalitní vnitřní předpis pro jejich zadávání. V závěrečné části diplomové práce bude tedy na základě zjištěných nedostatků takový vnitřní předpis navržen. Tato diplomová práce je součástí řešení projektového záměru AKADEMIE STING …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of small scale public contracts in the municipality Židlochovice. Those public contracts are not awarded under law. Therefore the municipality should have a processed internal quality regulation for their award. In the final part of the thesis will be designed such internal prescription based on the identified deficiencies. This thesis is a part of the solution project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Jana Richterová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting