Hana SALAIOVÁ

Master's thesis

Využití interaktivní tabule ve výuce ve čtvrtém ročníku základních škol

Usage of interactive whiteboard in primary school
Abstract:
Diplomová práce se věnuje využívání interaktivních tabulí ve čtvrtém ročníku základních škol. Teoretická část se opírá o témata ICT ve výuce, interaktivní výuku a využívání interaktivních tabulí ve vzdělávání. V úvodu témat jsou vymezeny zmíněné pojmy. Dále je věnována pozornost přínosům a úskalím, které moderní technologie do vzdělávání přináší. V teoretické části práce představuje program SMART Notebook …more
Abstract:
This dissertation work is dedicated to utilization of interactive white board (IWB) in a fourth grade of primary school. Theoretical part reveals topics of modern information and comunication technocologies in general, then interactive classwork and interactive white boards. In the beginning, main and fundamental terms are set and explained. Next part is dedicated to benefits and negatives of bringing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 10. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Bc. Lukáš Círus, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SALAIOVÁ, Hana. Využití interaktivní tabule ve výuce ve čtvrtém ročníku základních škol. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta