Hana SALAIOVÁ

Master's thesis

Využití interaktivní tabule ve výuce ve čtvrtém ročníku základních škol

Usage of interactive whiteboard in primary school
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje využívání interaktivních tabulí ve čtvrtém ročníku základních škol. Teoretická část se opírá o témata ICT ve výuce, interaktivní výuku a využívání interaktivních tabulí ve vzdělávání. V úvodu témat jsou vymezeny zmíněné pojmy. Dále je věnována pozornost přínosům a úskalím, které moderní technologie do vzdělávání přináší. V teoretické části práce představuje program SMART Notebook …viac
Abstract:
This dissertation work is dedicated to utilization of interactive white board (IWB) in a fourth grade of primary school. Theoretical part reveals topics of modern information and comunication technocologies in general, then interactive classwork and interactive white boards. In the beginning, main and fundamental terms are set and explained. Next part is dedicated to benefits and negatives of bringing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Bc. Lukáš Círus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SALAIOVÁ, Hana. Využití interaktivní tabule ve výuce ve čtvrtém ročníku základních škol. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta