Bc. Jana KŘIVKOVÁ

Diplomová práce

Etické otázky ošetřovatelské péče u pacientů na dlouhodobé umělé plicní ventilaci

Ethical aspects of Nursing care in mechanical ventilated Patients
Anotace:
V této diplomové práci jsme se zabývali problematikou vnímání etických problémů pracovníky poskytujícími ošetřovatelskou péči na lůžkách akutní intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní péče. Zajímalo nás také povědomí těchto nelékařských pracovníků o etických principech ve zdravotnictví a jejich legislativním ošetření. Teoretická část práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacienty na umělé …více
Anotace:
e uvedené problematiky. Na základě zjištěných výsledků byl vytvořen návrh edukační brožury pro sestry, která by měla zjednodušit orientaci v uvedené nelehké problematice.
Abstract:
The diploma is focused on Ethical aspects of nursing care from the perspective of staff providing nursing care in the intensive care units and long-term intensive care units. We were also interested in respondent?s knowledge in the field of ethical principles in biomedicine and their legislation. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part describes nursing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. MUDr. Oto Masár, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIVKOVÁ, Jana. Etické otázky ošetřovatelské péče u pacientů na dlouhodobé umělé plicní ventilaci. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1rzlqj 1rzlqj/2
20. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 5. 2013
Bulanova, L.
21. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.