Bc. Tereza Veselá Procházková

Master's thesis

Firemní dobrovolnictví ve firemní praxi vybrané firmy

Corporate Volunteering in a Selected Company Practice
Abstract:
Tématem mé diplomové práce je „Firemní dobrovolnictví ve firemní praxi vybrané firmy“. V první části práce se zabývám charakteristikou firemního dobrovolnictví. Uvádím souvislosti mezi CSR a firemním dobrovolnictvím a blíže se věnuji reportování o CSR. V první části uvádím hlavní typy firemního dobrovolnictví. Zabývám se uplatňováním dobrovolnictví v České republice a ve světě. V části druhé se věnuji …more
Abstract:
The topic of my thesis is „Corporate Volunteering in a Selected Company Practice". In the first part I deal with the characteristics of corporate volunteerism. I mention the relationship between corporate volunteering closer CSR is dedicated to reporting on CSR. The first part explains the main types of corporate volunteerism. I deal with the implementation of volunteering in the Czech Republic and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Rosenlacher

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní