Tereza Maršálková

Bakalářská práce

Marketingová komunikace včetně projektové studie

Marketing communication including project study
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací ve firmě Slevomat. Slevomat je slevový portál, který se zaměřuje na prodej zboží a služeb. V posledních letech slouží jako inspirační portál a ukazuje spotřebitelům nové trendy v České republice. Cílem práce je navržení nové komunikační kampaně pro firmu Slevomat. Pro tento účel je zpracován audit marketingové komunikace zahrnující analýzu produktového …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with marketing communication in the company Slevomat. Slevomat is a discount portal that focuses on the sale of goods and services. In recent years it has served as an inspirational portal and shows consumers new trends in the Czech Republic. The aim of this work is to design a new communication campaign for Slevomat. For this purpose, an audit of marketing communication including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS