Miroslava Krupková

Bachelor's thesis

Význam malých a středně velkých podniků a potřeba jejich podpory v EU

Importance of small and medium enterprises and need for their support within EU
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce „Význam malých a středně velkých podniků a potřeba jejich podpory v EU“ je ověření efektivity čerpání dotací z EU v oblasti malého a středního podnikání v okrese Písek. První část je věnována teoretickému vymezení základních pojmů týkajících se malého a středního podnikání, jeho významu a vývoje. Dále zde srovnávám malé a střední podnikání v rámci EU. V posledních kapitolách …more
Abstract:
The aim of my bachelor’s work „Importance of small and medium enterprises and need for their support within EU“ is testing the efficiency of subsidies from the EU in the small and medium size enterprises in the district of Písek. The first part of bachelor’s work is dedicated to theoretical definitions of the key terms regarding small and medium size enterprises, their importance and development. Further …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.
  • Reader: Ing. Alena Železná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS