Ing. Jitka DAŇKOVÁ

Diplomová práce

Trubní materiály pro učební obor Instalatér

Piping Material for the Plumber Apprenticeship
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zpracováním nové učební pomůcky formou webové prezentace pro učební obor Instalatér (kód 36-54-H/01) v předmětu Instalace vody a kanalizace. Učební pomůcka by měla pomoci žákům při domácí přípravě, zvláště pak žákům se specifickými poruchami učení. Cílem diplomové práce bylo vytvoření a ověření vhodnosti využití vytvořené webové prezentace ve vyučování a při domácí přípravě …více
Abstract:
The diploma thesis deals with development of a new teaching aid in the form of web presentation for vocational students of plumbing (code 36-54-H/01) in school subject Water Supply and Sewage System Installation. The teaching aid should help students, especially the students suffering from Specific Learning Disabilities, with their home preparation. The main research objective was to form and prove …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Dostál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DAŇKOVÁ, Jitka. Trubní materiály pro učební obor Instalatér. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů