Eliška KOZLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Inspirace fotografií

Inspiration by photos
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření série sedmi obrazů na téma "Inspirace fotografií". Zvolená technika je malba akrylovými barvami na plátno. Výsledkem bude ucelená série obrazů se zaměřením na fotografie Alžběty Huclové. Součástí práce je rozbor procesu tvorby, analýza technických prostředků, popis jednotlivých obrazů, inspirační zdroje, zasazení do umělecko-historického kontextu a rozbor historie …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a series of seven paintings on the theme of "Photo Inspiration". The technique chosen is painting with acrylic paints on canvas. The result will be a comprehensive series of pictures focusing on photographs by Alžběta Huclová. Part of the work is an analysis of the process of creation, analysis of technical means, description of individual paintings, inspirational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Mgr. Stanislav Poláček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZLÍKOVÁ, Eliška. Inspirace fotografií. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání