Alexandra VYSLOUŽILOVÁ

Bachelor's thesis

Děti jako cílová skupina mediální persvaze

Children as a target group of media persuasion
Anotácia:
Předmětem mé bakalářské práce v teoretické části je vývoj komunikace a její formy. Dále se v teoretické části zabývám regulací a samoregulací reklamy, hlavně pak ve vztahu k dětem. Poslední částí je vztah reklamy a dětí, segmentace dětí jako spotřebitelů a vliv dětí na nákupní rozhodování rodičů. V části praktické je popsán konkrétní marketingový výzkum, který byl vykonán formou dotazníkového šetření …viac
Abstract:
The subject of my thesis in the theoretical part is the development of communication and its forms. Thereinafter the regulation and self-regulation of advertising is analysed in par-ticular in respect to children. In the last section of the theoretical past the relation of adver-tising and children, the segmentation of children as consumers and their influence in the purchase decision process is emphasised …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 18730

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VYSLOUŽILOVÁ, Alexandra. Děti jako cílová skupina mediální persvaze. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe