Andrea Rakytová

Bakalářská práce

Hotovostní platební styk v praxi

Cash Payment in Practise
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to compare cash payments in the Czech Republic, Slovakia and Switzerland. The work consists of three main chapters. The first chapter is focused on the characteristics of the payment system and the legislation associated with it. The second chapter deals with banknotes and coins and protective elements of Czech crowns, euros and Swiss francs. The practical part is …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je porovnať hotovostný platobný styk v Českej republike, na Slovensku a vo Švajčiarsku. Práca sa skladá z troch hlavných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku platobného styku a na právne predpisy s ním spojené. Druhá kapitola sa zaoberá bankovkami a mincami a ochrannými prvkami českých korún, eur a švajčiarskych frankov. Praktická časť je obsiahnutá v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management