Bc. Henrieta Portašíková

Diplomová práce

Bezhotovostný platobný styk v európskych podmienkach

Clearing payment system in European conditions
Abstract:
In my dissertation work I address the clearing payment system in European conditions. I occupy myself with the theoretical aspects of the clearing, a system based on the principals of clearance within the homeland and the system on the principals of correspondence banking, in case that a bank enters into the relations with abroad. I analyze the classification of payment system and the most commonly …více
Abstract:
V diplomovej práci sa venujem problematike bezhotovostného platobného styku v európskych podmienkach. Zapodievam sa teoretickými aspektmi bezhotovostného platobného styku, systémom na princípe clearingového zúčtovania v rámci tuzemska a systémom na princípe korešpondenčného bankovníctva, v prípade, že banka vstupuje do vzťahov so zahraničím. Rozoberám členenie platobného styku a najbežnejšie využívané …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Jozef Medveď, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance