Mikuláš Kontil

Bakalářská práce

Bezhotovostný platobný styk na Slovensku v kontexte zavedenia eura

Clearing in Slovakia in Context of Introducing Euro
Abstract:
The aim of bachelor work is to bring near the fundamental, matrixes and operation in payment system in Slovakia in connection with implementation unified currency euro. We explain a theoretic fundamental aspects of noncash method system of payment, single division of payment system, its sorts and forms. We approach a new payment system thema in Slovakia and also in Eurozone, their implementation in …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je priblížiť podstatu, formy a fungovanie platobného styku na Slovensku a to v súvislosti so zavedením jednotnej meny euro. Popisujeme podstatu a teoretické aspekty bezhotovostného platobného styku, členenie platobného styku, jeho druhy a formy. Približujeme nové platobné systémy na Slovensku i v Eurozóne, ich zavádzanie do prevádzky a aplikovanie v podmienkach Slovenskej republiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Martin Vovk, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management