Bc. Judita Czeneová

Bakalářská práce

Platobný styk na Slovensku po prijatí eura

Payment system in Slovakia after euro adoption
Abstract:
CZENEOVA, Judita: Payment system in Slovakia after the euro adoption, [Graduate theses], Banking Institute College Prague - Principal advisor: Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD. – Banská Bystrica: 2010, 66p. This thesis gives an overwiew of the payment system in Slovakia before the euro adoption and after the euro adoption. Mainly deals with cash payment system before the euro adoption and after the euro …více
Abstract:
CZENEOVÁ, Judita: Platobný styk na Slovensku po zavedení eura, [Bakalárska práca], Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica; Katedra financií a finančných obchodov. – Vedúci práce: Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD. – Banská Bystrica : 2010. st. 66. Táto práca ponúka všeobecný prehľad o platobnom styku na Slovensku tak pred zavedením eura ako po zavedení eura. V prevažnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD.
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management